Dekalog nabywcy kasy/drukarki fiskalnej          

 

  1. Wybierz kasę lub drukarkę fiskalną odpowiednio dopasowaną do Twoich potrzeb, gdyż z wybranym urządzeniem związany będziesz przez okres co najmniej 5 lat. Jeśli będziesz miał wątpliwości skorzystaj z fachowego doradztwa w punkcie sprzedaży będącym członkiem OPBF. Pamiętaj, że po spełnieniu kliku warunków przysługiwał Ci będzie zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup urządzenia w wysokości 700 zł.
  2. Kasa fiskalna nie jest urządzeniem, które działa od razu po rozpakowaniu z pudełka. Wymagane jest jej prawidłowe przygotowanie, zaprogramowanie oraz uruchomienie do trybu fiskalnego – tzw. fiskalizacja.
  3. Błędne zaprogramowanie Twojej kasy fiskalnej niesie za sobą daleko idące konsekwencje prawno-podatkowe. Dla Twojego bezpieczeństwa czynność taką możesz zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi.
  4. Jako podatnik – właściciel lub użytkownik kasy fiskalnej, musisz spełniać obowiązki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym użytkowania kas rejestrujących. Do Ciebie należy wybór właściwego serwisu, który powinien zapewnić stałą i profesjonalną opiekę serwisową przez cały okres eksploatacji Twojego urządzenia, w tym wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych.
  5. Koniecznie zapoznaj się z prawidłową obsługą urządzenia oraz obowiązującymi Ciebie przepisami. Odpowiednie szkolenie może zapewnić Ci profesjonalny serwisant – ekspert do spraw kas fiskalnych.
  6. Przed każdą czynnością realizowaną przez serwisanta na Twojej kasie fiskalnej zażądaj do wglądu aktualną legitymacje serwisową, gdyż uprawnienia wydawane są wyłącznie na okres jednego roku. Pamiętaj, że czynności serwisowe realizowane przez osobę bez ważnych uprawnień są nieważne, a odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym za udostępnienie kasy takiej osobie leży po Twojej stronie.
  7. Fiskalizacji, przeglądów i napraw sprzętowych nie można realizować zdalnie, np. przez Internet – usługi tego rodzaju wymagają dostępu do wnętrza urządzenia. Po zakończeniu prac serwisant plombuje urządzenie plombą z jego indywidualnym numerem nadanym przez producenta Twojej kasy.
  8. Obsługa i serwis kas fiskalnych ma charakter lokalny. Ze względu na Twoje bezpieczeństwo, wybierz serwis stacjonarny – najlepiej z wieloletnim doświadczeniem. Sprawny serwis gwarantuje szybkie reakcje na ewentualne awarie urządzenia oraz szybką ich naprawę. Pamiętaj jeśli nie masz urządzenia rezerwowego w czasie awarii kasy nie możesz prowadzić sprzedaży !
  9. Zalecane jest rozważenie uruchomienia urządzenia rezerwowego zapewniającego ciągłość Twojej pracy w przypadku awarii urządzenia głównego. Na urządzenie rezerwowe również może przysługiwać Ci zwrot z Urzędu Skarbowego 700 zł za jego zakup.
  10. Urządzenie fiskalne podlega zarejestrowaniu, jak i końcowemu wyrejestrowaniu z Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej.